24 tháng 10, 2013

Cập nhật tiến độ dự án Discovery Complex ngày 25-10-2013

sàn tầng hầm 2
Đổ mặt bằng sàn tầng hầm thứ 2


hình ảnh 5 tầng hầm
Hình ảnh tổng thể 5 tầng hầm